تبدیل ۳۰۰هکتاراز زمینهای لم یزرع استان به مزارع پرورش ماهی...

مدیر شیلات و امور آبزیان استان زنجان اعلام کرد : 300 هکتار از اراضی استان که به علت شوری آب امکان کشت در آنها نیست به مزرعه پرورش ماهی بدل میشود. به گزارش گروه استان های پرتال خبر از زنجان؛ محمود صیا...