کشت ۳۱۵ هکتارگندم وجوبذر درنجف آباد

اصفهان؛ رئیس اداره جهادکشاورزی نجف آبادگفت: تاپایان آبان حدود 215 هکتارباگندم و 100 هکتارباجوبذر درنقاط مختلف شهرستان کشت می شود. به گزارش گروه استانهای پرتال خبر از اصفهان، مجتبی مطهری افزود: براین ...