عبور مشعل المپیک ریو ۲۰۱۶ از ۳۲۹ شهر

با اعلام مسیر حرکت مشعل المپیک ریو 2016، قرار است این مشعل از 329 شهر عبور کند. به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ورزش گروه ورزش پرتال خبر مسیر حرکت مشعل رقابت های المپیک ریو طی مراسم ویژه ای تعیین واعلام ...